De Europese School zal pas in de zomer van 2028 verhuizen van Bergen naar Alkmaar. Dat blijkt uit een memo van het Alkmaarse college aan de raad. Na vertraging wil de opdrachtgever, Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), een nieuwe inventarisatie laten uitvoeren  voor een zo actueel mogelijk Programma van Eisen voor de school. De ouders, leerlingen en het personeel zijn geïnformeerd.

In december 2021 viel het besluit om de Europese School te verhuizen naar de hoek van de Hertog Aalbrechtweg en de Zeswielen in Alkmaar. Voorwaarde was dat de grond op 1 januari 2023 bouwrijp zou worden opgeleverd, maar de wisseling van de wacht na de verkiezingen kostte een paar maanden voortgang, waarna het Ministerie van OCW deze eis liet vallen. Bovendien maakte de nieuwe contactpersoon van het ministerie tijdens de eerste gesprekken in mei duidelijk dat de inventarisatie die de gemeente maakte voor haar bidboek niet zou worden overgenomen. Er moest een nieuwe komen.

De projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de Europese School en gemeente Alkmaar heeft vervolgens een planning opgesteld, met indiening van de omgevingsvergunning in 2026 en oplevering in de zomer van 2028. Gedurende deze periode zal de Europese School al betrokken worden bij vergaderingen over het onderwijs in Alkmaar.

Volgend jaar zal de projectgroep actuele informatie en andere relevante ontwikkelingen online gaan delen.
Pin It
Bekeken: 2405x