Het college van Alkmaar wil de AlkmaarPas op 1 januari toegankelijker maken en de tegoeden flink ophogen. Hiermee wil het college de klappen van de hoge inflatie en energieprijzen een beetje opvangen voor mensen met lage(re) inkomens. De extra investering kost de gemeente rond 1,4 miljoen euro. Het laatste woord is op 26 januari aan de gemeenteraad.

Het college stelt voor om de AlkmaarPas te verstrekken aan Alkmaarders met een inkomen tot 150 procent van het sociaal minimum. Op dit moment is het maximum 120 procent. Voor de inwoners die erbij komen, wil het college de bedragen van dit jaar aanhouden. Aangezien zij doorgaans niet bekend zijn bij de gemeente, dienen zij zichzelf aan te melden.

Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum mogen wat betreft het college (veel) hogere tegoeden krijgen. Hierbij is het CPI inflatiepercentage in september van 14,5 procent een leidraad. Voor volwassenen tot aan de pensioenleeftijd gaat het tegoed dan omhoog van 88 naar 188 euro en voor oudere mensen van 172 naar 302 euro. De meedoen- en shoptegoeden voor kinderen en de vrijwillige ouderbijdragen gaan omhoog met bedragen tussen de 9 en 38 euro.

De extra kosten voor de tegoeden worden geraamd op 1,3 miljoen euro. Daarbij komt nog rond 129.000 euro voor het maken en verspreiden van extra pasjes en digitalisering van het aanvraagformulier. Het college wil het geld halen uit de reserve Tijdelijke Ondersteuning, onlangs door de raad beschikbaar gesteld.
Pin It
Bekeken: 1337x