Naar schatting rond 900 kinderen die in gemeente Alkmaar naar school gaan eten niet voor ze de deur uit gaan. Dat blijkt uit een inventarisatie bij scholen in het primair en voorgezet onderwijs. Het is echter niet duidelijk in hoeverre dit te maken heeft met armoede, eigen keuzes of regelmatig te laat uit bed rollen. Verder werd in de kinderopvang, met name de buitenschoolse opvang, opgemerkt dat kinderen niet altijd (genoeg) lunch mee krijgen.

Het onderzoek werd in oktober en november uitgevoerd in het kader van het  uitvoeringsprogramma van het Alkmaarse coalitieakkoord. De coalitie wilde in kaart brengen hoe het zit met armoede in de gemeente om actie te ondernemen. In het basisonderwijs ontbijten grofweg 500 van de totaal 8.925 leerlingen (5,6%) niet voor school. In het voortgezet onderwijs gaat het om zo'n 400 van de 7.840 (5,1%). Moet gezegd worden dat het gaat om een extrapolatie van schattingen van leraren op een beperkt aantal scholen. De gemeente wilde een vlotte inventarisatie om actie richting politiek Den Haag te ondernemen.

"Onze conclusie is desondanks dat het probleem in Alkmaar zeker ook voorkomt en dat we als gemeente goed in staat zijn om in samenwerking met kinderopvang, onderwijs en andere lokale partners hulp op maat te bieden", aldus het college. "Daarvoor zijn wel aanvullende budgetten en beleidsmaatregelen nodig vanuit het Ministerie van OCW. Hierbij sturen we u ter informatie de brief die hierover aan het Ministerie van OCW is verzonden. Het college oriënteert zich intussen op oplossingsrichtingen." (foto: Ponce Photography / Pixabay)
Pin It
Bekeken: 2274x