Het college van Alkmaar gaat een verkeersveiligheidsaanpak voor gebieden rond scholen opstellen. Dat staat in een reactie op een motie, waarmee de gemeenteraad het college opdroeg de veiligheid in schoolgebieden te verbeteren. Het college gaat samen met basisscholen kijken naar oplossingen zoals goed herkenbare en uniforme schoolzones.

Het creëren van veilige schoolomgevingen is een speerpunt in het coalitieakkoord, dus het college behoefde geen overtuiging. Gemeente Alkmaar telt 39 basisscholen, waarvan er 22 een schoolzone hebben of binnenkort krijgen. Met scholen zal worden uitgezocht of er meer zones nodig zijn en hoe die er uit moeten zien, of dat wellicht kleine aanpassingen volstaan.

"Het is echter niet realistisch om met alle scholen gesprekken te houden voor het nieuwe schooljaar; laat staan dat er verbeteringen voor de verkeersveiligheid van alle scholen kunnen worden aangeduid", stelt het college. "Voor het in kaart brengen van verkeersveiligheidsproblemen en -oplossingen, is tijd en commitment van de scholen nodig. De gemeente is uiteraard verantwoordelijk voor een veilige fysieke schoolomgeving, maar de school zal bijvoorbeeld tijd moeten investeren in bewustwording (gedrag) en verkeerseducatie."

Resultaten van het onderzoek zullen voor het nieuwe schooljaar met de raad worden gedeeld.
Pin It
Bekeken: 1000x