Net als in Groningen zit er in Noord-Holland aardgas in de bodem: gasveld Middelie. Maar waar in Groningen verder boren naar aardgas inmiddels taboe is, daar wordt in gasveld Middelie nog tot zeker 2029 aardgas gewonnen, waarschijnlijk ook nog daarna. Reden voor de Partij voor de Dieren om hier raadsvragen over te stellen. Het College blijkt geen tegenstander van gaswinning: "De gevolgen zijn voor Alkmaar beperkt."

In beantwoording op de vragen van PvdD stelt het college dat boren naar aardgas nu eenmaal nodig is, omdat er in Nederland nog veel vraag is naar deze fossiele brandstof: "Nederlandse huishoudens, bedrijven en industrie gebruiken nog veel aardgas", schrijft het college. "Andere energietoepassingen kunnen nog niet voldoen aan de vraag naar energie." En dus mag er gas worden gewonnen: "Het is rijksbeleid dat mijnbouwbedrijven uit de bestaande kleine velden gas mogen winnen zolang dat veilig kan. Het gas uit de velden rond Middelie veroorzaakt niet meer uitstoot van CO2 dan geïmporteerd gas."

De PvdD maakte zich zorgen om mogelijke schade door gaswinning, zoals die ook in Groningen zichtbaar werd. In die provincie zijn veel aardbevingen geweest die een gevolg waren van de gaswinning. "Uit de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de beoordeling door de staatssecretaris van EZK blijkt dat de gevolgen voor het grondgebied van Alkmaar beperkt zijn", stelt het College. Er wordt bij het boren ook rekening mee gehouden, er gelden maxima waaraan de NAM zich moet houden. (tekst gaat door na de foto)

De seismische activiteit in Alkmaar (KNMI)


Mocht er toch schade zijn, dan moeten bewoners daarvoor niet bij de gemeente aankloppen: "Het organiseren van een schaderegeling voor gaswinning ligt bij de Rijksoverheid als vergunningverlenende instantie voor de gaswinning", aldus het College. "De gemeente heeft geen specifiek plan voor schademeldingen." Mensen kunnen volgens het College terecht bij de 'Commissie Mijnbouwschade'. "Zij helpen om schade door gaswinning vergoed te krijgen. Bij mijnbouwschade is het mijnbouwbedrijf op grond van deze regeling verplicht snel te betalen."

Mocht het toch misgaan, dan wil het College er wel werk van maken om de gaswinning op te schorten: "In de zienswijze wordt bij een bodemdaling aangestuurd om de NAM te verplichten beheersmaatregelen te treffen." Maar eigenlijk gaat het College er dus niet van uit dat de kleinschalige gaswinning in de omgeving van Alkmaar tot taferelen als in Groningen kan leiden. "Voor Alkmaar geldt dat de gevolgen op haar grondgebied beperkt blijven met een beperkt seismisch risico en geringe bodemdaling van 2 cm."
Pin It
Bekeken: 1569x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://jdih.depok.go.id/mahjong-gacor-pg-soft/ https://jdih.depok.go.id/sdemo-gacor/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/