Staatssecretaris Mark Harbers heeft het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Alkmaar - Amsterdam ondertekend. Het tracébesluit omhelst een groot aantal verbeteringen aan het spoor, die een toename van het treinverkeer voor zowel reizigers als goederen mogelijk maken. Het besluit gaan binnenkort de wettelijke bezwaarperiode in.

Het programma voor het tracé van Alkmaar tot Amsterdam Centraal bestaat uit de aanpassing van achttien spooroverwegen en maatregelen om onder andere geluidshinder te verminderen. Verder wordt het Alkmaarse opstelterrein aangepast en komt er een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen in Heerhugowaard. Ook zal aan Station Uitgeest en het spoor er omheen worden gewerkt.

De aanpassingen en maatregelen zijn opgenomen in een Ontwerp Tracébesluit (OTB), dat op 3 maart 2021 werd gepubliceerd. Belanghebbenden hebben hierop zienswijzen ingediend. ProRail en Movares zijn er daarna, in opdracht van de staatssecretaris, mee aan de slag gegaan. Nu het tracébesluit is ondertekend, start de laatste fase van de besluitvorming.

Het tracébesluit wordt op 1 december voor zes weken ter inzage gelegd via de Staatscourant en andere media. Na publicatie kunnen belanghebbenden hierop beroep aantekenen. Vervolgens doet de Raad van State een uitspraak op de ingediende beroepen. De verwachting is dat komend jaar het uitvoeringsbesluit voor PHS Alkmaar – Amsterdam wordt genomen. Wanneer het tracébesluit definitief is start de de aanbesteding.
Pin It
Bekeken: 1250x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/