Alkmaar, 01 april 2011. De Alkmaarse D66 fractie heeft een brief gestuurd naar het nieuwe college met daarin het verzoek om stadsgesprekken te houden. D66 is een groot voorstander van stadsgesprekken en hoopt in de nieuwe coalitie daar steun voor te vinden. Er stonden al stadsgesprekken gepland, maar door de val van het vorige college zijn de gesprekken utgesteld. De stadsgesprekken zouden over de bezuinigingen gaan waar Alkmaar mee geconfronteerd wordt en volgens D66 is het van belang dat er zo veel mogelijk inwoners mee kunnen praten.
Pin It
Bekeken: 1262x