Mevrouw Tineke Komen van de PvdA heeft deze week naar buiten gebracht dat de heer Bart Groen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) overdrijft als het gaat over de wachtlijsten in de kinderopvang. Ik heb het artikel over de wachtlijsten er daarom nog maar eens bij gepakt en naast het daarin vermelde onderzoek gelegd. En wat blijkt, het zijn gewoon exact de cijfers uit het onderzoek, daar is dus helemaal niks aan overdreven. Waarschijnlijk heeft mevrouw Komen zélf het rapport niet goed gelezen want ze zegt dat Bart Groen stelt dat ouders 474 dagen moeten wachten op een plek, maar dat staat er helemaal niet. Er staat dat er 474 ouders op de wachtlijst staan!

Het vreemde is dat er een eenvoudige oplossing voorhanden is die aan alle eisen voldoet en die binnen een maand te realiseren is, zonder dat het de gemeente geld kost. Laat kinderdagverblijf ‘De Kinderkamer’ een extra groep voor Buitenschoolse Opvang (BSO) opstarten op basisschool ‘de Zeswielen’ aan de Saturnusstraat in Oudorp. De ruimte is beschikbaar, de Kinderkamer wil het graag realiseren, de directie van de school de Zeswielen staat er achter en  de ouders zijn er blij mee. Éen probleempje is er wel… de gemeente is namelijk eigenaar van het schoolpand en moet dus toestemming geven. En dat gaat niet gebeuren. De reden? “ We zijn er niet voor om kleine groepen BSO op te starten, daarmee is de kwaliteit van de groep niet gewaarborgd”. Eigenaardig, want in de omliggende gemeenten kan het wel. Castricum, Heemskerk, Bergen. Daar is het wél toegestaan om op elke school een BSO te starten. Dit kan de school dan in eigen beheer doen of uitbesteden aan een andere organisatie. Waarom kan dat nou niet in Alkmaar? Daar zouden we als ouders graag een eerlijk antwoord op krijgen…

Marinette van Acker

Pin It