Alkmaar, 14 april 2011. In juni vorig jaar brak één van de wieken van molen 'het Roode Hert' af door metaalmoeheid. Reparatie en restauratie kost € 95.000. Door middel van sponsoring, subsidies en diverse acties heeft de beherende stichting inmiddels € 65.000 euro opgehaald. Er was echter min of meer op gerekend dat het hele bedrag al binnen zou zijn. Daarom gaat nu gekeken worden of de werkzaamheden misschien goedkoper uitgevoerd kunnen worden en of in ieder geval het wiekenstelsel vervangen kan worden. De molen is ook actief als 'zorgmolen' waar verstandelijk gehandicapten werken.
Pin It