Leefbaar Alkmaar vraagt het college onderzoek te doen naar een nieuwe locatie voor de touringcarbussen die op vrijdagochtend de toeristen naar de kaasmarkt brengen. De buschauffeurs laten de toeristen massaal op de kanaalkade uitstappen waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Opvallend is dat Alkmaar juist meer bezoekers wilt trekken voor de kaasmarkt.

Leefbaar Alkmaar heeft het college al eerder gevraagd voor een oplossing waarop het college beloofde voor de aanvang van het kaasmarktseizoen met een voorstel te komen. Die is er echter niet gekomen. Leefbaar Alkmaar stelt daarom nu een alternatieve plek voor: de Molenbuurt. De bewoners hebben echter al gezegd hiertegen in verzet te komen. 

Pin It