Uit politiecijfers van mei 2014 tot april 2015 blijkt dat in Alkmaar in de wijk Alkmaar Noord nog steeds meeste meldingen wat betreft overlast hang jongerenworden gedaan. De top drie van wijken met de meeste overlastmeldingen wordt gevormd door de wijken De Mare, De Horn Zuid en een gedeelde derde plaats voor Daalmeer Zuidoost en het Nassaukwartier.

In Oud-Overdie wordt steeds minder overlast gemeld; dit is te danken aan de nieuwe aanpak die vorig jaar is geïntroduceerd waarbij niet alleen de overlastgevende hangjongeren zelf, maar ook hun familie wordt betrokken.

Pin It