De Alkmaarse CDA-fractie heeft haar college vragen gesteld over de situatie rondom uitbetaling van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Deze verliep niet goed omdat de Sociale Verzekeringsbank onjuiste of onvolledige gegevens kreeg en daarmee niet kon uitbetalen. Ook in Alkmaar zorgde dit voor onrust onder mensen afhankelijk van het budget. Zij werden heen en weer geslingerd tussen het Wmo loket en de SVB.

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart had de fractie het probleem aangedragen. Wethouder Van de Ven zei toen dat stappen gezet zouden worden. In mei zou het probleem opgelost zijn.

Pin It