Alkmaar, 08 juni 2011. Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een tunnel onder het spoor bij de Helderseweg. Een dergelijk onderzoek werd al aangekondigd in het nieuwe coalitieaccoord en nu gaan Burgemeester en wethouders van Alkmaar het verzoek voor een dergelijk onderzoek neerleggen bij Prorail. In de toekomst zal een goede doorstroming op de Helderse weg door toenemend 'Overstad verkeer' alleen maar belangrijker worden. Diverse deskundigen adviseren daarom om de ondertunneling te gaan onderzoeken. Het college wil samen met Prorail een werkgroep vormen die een plan van aanpak opstelt. De eventuele uitvoer van dat plan hoort bij de ontwikkeling van het stationsgebied.
Pin It
Bekeken: 1690x