De gemeenteraad bespreekt 16 juni in de Commissie Sociaal het Wmo-beleidskader 2015–2018: ‘Ondersteuning op maat en dichtbij’. Het college legt hierbij het accent op algemene voorzieningen, aangevuld met maatwerk.

Volgens wethouder Wmo Anjo van de Ven (OPA) is het beleidskader geschreven vanuit het begrip ‘beweging’: “We gaan meer denken vanuit de leefwereld van mensen en vanuit de ‘bedoeling’ in plaats vanuit systemen en protocollen. Een tweede, daarmee samenhangende, beweging is vanuit ‘ingewikkeld’ naar ‘eenvoudig’ organiseren.”

Het beleidskader is opgesteld na uitvoerige raadpleging van zorgpartners en –partijen én inwoners van Alkmaar.

Steun moet vooral dichtbij verkrijgbaar zijn. Daarbij kunnen wijk- en buurtcentra een grote rol spelen. Mocht dat niet volstaan, wordt gezocht naar maatwerk en creatieve oplossingen, samen met consulent en cliënt. Bijvoorbeeld met technologie in huis, zoals in het Slimste Huis Alkmaar.

De vergadering van de Commissie Sociaal op 16 juni is openbaar en start om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis.

Pin It