Zondag opende wethouder Pieter Dijkman de gerenoveerde brug nabij de Noordeinder Vermaning, een kerk op historische grond net ten noorden van Graft.

Herinneringen aan de tweede helft van de 16e eeuw die door de belangeloze inzet van omwonenden in ere worden gehouden. Wethouder Pieter Dijkman stak zijn bewondering en waardering hiervoor niet onder stoelen of banken. "De Noordeinder Vermaning staat er knap bij. Een mooi voorbeeld van wat een samenleving die ergens samen de schouders onder zet voor elkaar kan krijgen. Nu is ook de afbrokkeling van de brughoofden een halt toegeroepen."

De commissie die in Graft-De Rijp was opgericht, met toenmalige wethouder Financiën Pieter Dijkman aan het hoofd, kreeg overheidssubsidie via de AHRI-gelden.  Voor het doorknippen van een lint sprak de aanwezigen toe. "Ik wil u bedanken en gelukwensen. Bedankt omdat het dankzij jullie is dat deze plek tot op heden zo mooi en ongeschonden de tijd doorkomt. En gelukgewenst omdat het hier zo'n mooie plek is."

De Noordeinder Vermaning is gebouwd op de plaats waar eind 16e eeuw Menno Simonsz kerkdiensten hield. Een stichting exploiteert de kerk en van de opbrengst wordt het gebouw onderhouden. (foto: Marco van Ammers)

Pin It