Hulp aan jongeren moet zoveel mogelijk maatwerk zijn en ze moeten worden ontlast van procedures en regels om die hulp snel te krijgen. Deze hulp is zo licht als verantwoord en zo zwaar als moet. Dat staat in het Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018 dat dinsdag 16 juni door de Commissie Sociaal wordt besproken.

"Dit is dé kans om de Jeugdhulp integraal, dichtbij inwoners, resultaatgericht en op maat te organiseren. Gebaseerd op de eigen kracht van gezinnen. Zodat alle kinderen gelukkig, gezond en veilig kunnen opgroeien", aldus wethouder Jeugdhulp Elly Konijn.

In het beleidskader zijn de hoofdvormen van steun als wieken van een molen, die bewegelijk zijn. Wiek 1 is de standaard preventie, zoals met CJG's en jongerenwerk. Wiek 2 betreft meer persoonlijke aandacht, vooral van Jeugd & Gezinscoaches. Wiek 3 staat voor specialistische zorg, bijvoorbeeld na mishandeling.

Daarbij wordt de harde leeftijdsgrens van 18 jaar losgelaten wanneer dit noodzakelijk lijkt. Hierdoor valt er nu soms iemand buiten de boot. Bij diegenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, gaat dat via de Wmo of de Participatiewet.

Pin It
Bekeken: 3486x