In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord daalde in mei het aantal WW-uitkeringen met -2,2%.  In januari nam het aantal nog toe door het aflopen van contracten in december, maar vanaf februari daalt het aantal gestaag, en niet alleen in seizoensgevoelige sectoren. 

Inmiddels is het aantal WW'ers met -5,1% gedaald (1.484 uitkeringen) in Noord-Holland Noord en aangrenzende regio's bij elkaar, ten opzichte van een jaar geleden. Noord-Holland Noord herstelt op alle vlakken bovengemiddeld.

Uitzonderingen op dalingen van WW-uitkeringen zijn te zien in de gezondheid & welzijnssector, landbouw en visserij. De laatste twee sectoren verslechteren, maar dit heeft mogelijk te maken met voortschrijdende automatisering.

De gezondheid & welzijnssectorblijft in de regio onveranderd. Volgens de Sectorbeschrijving Zorg die UWV deze week publiceerde, is dit vooral vanwege de kinderopvang en thuiszorg. Verwacht wordt dat er in 2017 voorzichtig weer banen bijkomen, met name in de thuiszorg.

Pin It