Op 4 april 2013 heeft de Alkmaarse gemeenteraad het Bestemmingsplan Boekelermeer Noord en Exploitatieplan De Etalage vastgesteld. Het betreft de ontwikkeling van gebied langs de Ringweg N242, naast het AZ-stadion. Tegen beide is een beroepschrift bij de Raad van State ingediend. De bezwaren tegen Boekelermeer Noord zijn ongegrond verklaard, maar die van De Etalage niet.

Gewezen was op gebreken in de ramingen voor onderzoekskosten, de kosten voor de aanleg van de ecozone en de extra ontsluiting op de A9, en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Aanpassing is dus nodig voor men hiermee verder kan.

Pin It
Bekeken: 3517x