Het nieuwe fietspad langs de Zeswielen is al bijna twee maanden in gebruik, maar nog steeds zijn er mensen die het onnodig en veel te duur vinden. Dit blijkt onder andere uit de reacties op onze berichtgeving via Facebook. De meeste reacties zijn van de strekking dat het fietspad onnodig is omdat er aan de overkant van het kanaal al een fietspad lag en te duur omdat het fietspad 3 miljoen euro heeft gekost terwijl het slechts driehonderd meter lang is.

Deze week heeft een tegenstander van het fietspad op een subtiele manier zijn of haar ongenoegen over het prijskaartje dat aan het pad heeft gehangen laten blijken: een paar van de witte scheidslijnen in het midden zijn met een paar toevoegingen van witte verf veranderd in eurotekens.

Een ander punt waar voornamelijk via Facebook veel kritiek over is is het kruispunt van de Zeswielen met de Rekerdijk, wat nog steeds als gevaarlijk en onoverzichtelijk wordt ervaren. Ter hoogte van de Zeswielenbrug gaat het tweerichtingsfietspad over in een éénrichtingsfietspad. Fietsers die richting het centrum rijden kunnen dus verrast worden door het feit dat ze plotseling aan het spookrijden zijn. Ook klagen mensen over het feit dat vele weggebruikers de haaientanden negeren, waardoor ook gevaarlijke situaties ontstaan.

Desgevraagd meldde de gemeente dat er tot dusver geen vragen of klachten binnengekomen zijn over dit punt. De situatie is destijds wel getoetst, maar toen vond de gemeente het niet nodig om een waarschuwingsbord voor fietsers te plaatsen om aan te geven dat ze na de Zeswielenbrug moeten oversteken. Dit was ook omdat men geen “woud aan waarschuwingsborden” wilde creëren. Als er meer klachten komen zal de gemeente wel heroverwegen of er misschien toch een waarschuwingsbord nodig is.

Pin It