Het busstation van Alkmaar is in een korte tijd omgebouwd tot een nieuw modern busstation. De herinrichting is onderdeel van een grote aanpak van het stationsgebied door de gemeente, NS en Prorail. Op 26 mei is gestart met de ombouw van het busstation. Het is compacter geworden en heeft nu een visgraat structuur. Het deel voor het historische stationsgebouw bestaat niet meer. Hier komen een plein, taxiplaatsen en de kiss & ride.

De aanpak van het busstation maakt onderdeel uit van een complete “make over” van het station Alkmaar met een lichte traverse, een nieuwe fietsenstalling en een beter winkel- en voorzieningenaanbod.

Aansluitend op de herinrichting van het busstation wordt in fasen verder gewerkt aan de herinrichting van het voorplein aan de centrumzijde. Eind van dit jaar worden daarbij de nieuwe traverse en rijwielstalling bereikt. De betaalde stalling is deze week geopend en vervangt de tijdelijke loods.

Eind 2015 is het station zelf helemaal klaar. De huidige reizigerstunnel kan dan worden afgesloten. De herinrichting van het stationsgebied duurt tot januari. Meer op Alkmaar.nl.

Pin It