Hulp aan jongeren moet zoveel mogelijk ‘op maat’ worden gegeven en worden ontdaan van procedures en regels. Dat is te lezen in het Beleidskader Jeugdhulp 2015-2018 waarmee op donderdag 2 juli de Alkmaarse raad unaniem instemde.

Als jongeren hulp nodig hebben moet die zo snel mogelijk worden geboden, maar dan wel op maat. Een jongere wordt geacht om op zijn achttiende zelfstandig en zelfredzaam te kunnen leven en werken. Bij jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking lukt dit niet. Zij krijgen daarna nog ondersteuning vanuit de Wmo of vanuit de Participatiewet.

Het uitgangspunt is dat de overgang tussen deze domeinen soepel verloopt. In het oude stelsel was er een harde grens tussen ‘onder de 18 jaar’ en ‘boven de 18 jaar’. Dat betekende in de praktijk dat aan jongeren van bijna 18 jaar niet altijd adequate Jeugdhulp werd geboden.

In het nieuwe beleid wordt deze harde grens van losgelaten wanneer dat noodzakelijk is. Zo wordt een soepele overgang van Jeugdhulp naar bijvoorbeeld Wmo bevorderd en krijgt de jongere toch de hulp die nodig is.

Pin It