Het college van Alkmaar heeft een voorstel ingediend dat de markten in Alkmaar voortaan door de ondernemers zelf georganiseerd moeten worden. Dit is met uitzondering van de kaasmarkt en kunstmarkten. Momenteel organiseert de gemeente de warenmarkten, maar daar wordt verlies op gemaakt.

Door de organisatie van de warenmarkten over te dragen aan een lokale stichting hoopt de gemeente structureel 50.000 euro te kunnen besparen. Die lokale stichting moet de organisatie van de markt van de gemeente overnemen en bestaan uit marktexploitanten.

Ook hoopt de gemeente dat er op deze manier weer meer bezoekers naar de markten komen en het voor de ondernemers makkelijker is om de markt te organiseren omdat ze gebonden zijn aan minder regels.

Er zal een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd worden om te kijken of het overdragen van de organisatie van de warenmarkten aan de ondernemers een goede optie is.

Pin It