Door een drietal inwoners is een bezwaarschrift ingediend tegen de hen opgelegde parkeerbelasting. Dit heeft betrekking tot de appartemententoeslag. Na onderzoek heeft het college van Alkmaar besloten de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren en de Raad voor te stellen de Verordening parkeerbelastingen te wijzigen wat betreft de opgelegde tarieven.

Daarmee wordt de in 2011 geïntroduceerde appartemententoeslag weer geschrapt. "Deze blijkt niet het beoogde effect heeft en leidt in een aantal gevallen tot rechtsongelijkheid", is te lezen in de reactie van het college op de bezwaren.

Pin It
Bekeken: 3280x