Alkmaar Centraal
Alkmaar Sport vraagt haar klanten regelmatig om input. En daar wordt ook echt iets mee gedaan, want: vanaf 19 januari start op verzoek van de dee ...
De SeniorenPartij Alkmaar heeft al een paar keer in diverse commissies vragen gesteld over zaken die de Wmo aangaan. In een brief aan het Alkmaarse ...
De gemeente Alkmaar en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben overeenstemming over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het voor ...
Gedurende de ontwerpfase besloot de gemeente de uitvoering van Poppodium Victorie in Overstad in drie percelen aan te besteden. Die aanbesteding ...
De verkoop van de 38 welstandsvrije kavels op Vaart verloopt voorspoedig. Nu ruim 30% is verkocht, kan de woningbouw daadwerkelijk van start. Dat b ...
Het college van Alkmaar heeft besloten de procedure te starten om de oude Ringersfabriek monumentale status te geven. Zonder die status zou de b ...

http://www.Autodoc.nl

In deze auto-onderdelenwinkel

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl