Gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken samen aan een nieuwe nota bodembeheer. Men is het alleen niet eens over de verwerking van licht verontreinigde grond. HHNK willen dit mengen in schonere grond bij Alkmaar-Noord, Schermer en Graft-de Rijp, bermen en waterkeringen. De gemeente stelt dat dit in de praktijk problemen kan geven op het vlak van arbo-wetgeving en versnippering van grindkwaliteit.

De gemeente stelt voor licht verontreinigde grond te vermengen met bouwgrond voor industrie, woningbouw en wegen. Hiervoor gelden minder strenge eisen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl