Alkmaar Centraal

Gemeente Alkmaar komt met een plan van aanpak om radicalisering tegen te gaan. Kern van de aanpak is dat signalen en aanwijzingen over personen die dreigen te radicaliseren vroegtijdig op een centrale plek worden verzameld, waarna actie ondernomen wordt.

Dan kan er door een professional snel hulp en zorg geboden worden en zo nodig daadkrachtig opgetreden worden.

Het college wil meer zicht krijgen op radicalisering en koppelen daarom alle signalen die bij ambtenaren, politie, onderwijs, jeugdwerkers en andere professionals binnenkomen aan elkaar.

‘In Alkmaar respecteren we elkaar. Dat wil het college graag zo houden.’ Aldus burgemeester Bruinooge.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl