Alkmaar Centraal

De stichting Intergemeentelijk Openbaar Onderwijs (ISOB) heeft samen met de oudergroep “Vrienden van de Vinckhuysenschool” een plan gemaakt om hun school in West-Graftdijk te verbouwen en te verkleinen.

Het behoud van scholen in de kleine kernen is een ambitie uit het coalitieakkoord en de onderbouwing van ISOB is goedgekeurd. Bij de vaststelling heeft het college besloten het benodigde krediet van € 500.000 te dekken uit de vrijval uit het project nieuwbouw scholen Amstelstraat. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

De gearceerde ruimten op het plan worden gesloopt.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl