Alkmaar Centraal

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het college van Alkmaar gevraagd tijdelijk extra asielzoekers te mogen huisvesten in het plaatselijke AZC. Er zouden dan tijdelijk veertig asielzoekers bij komen. Er melden zich meer asielzoekers aan de Nederlandse grenzen; dit dwingt het COA zo snel mogelijk extra opvangplekken te regelen. 

Het College heeft besloten de uitbreiding van de noodopvang in Alkmaar voorlopig tot 1 januari 2016 toe te staan. Om de extra instroom te kunnen huisvesten worden er onder andere veertig mensen opgevangen in de sporthal op het eigen terrein. (foto: Google Maps)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl