Alkmaar Centraal

Het college laat weten in verweer te gaan tegen de voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter over het ontslag van gemeentesecretaris J.W.C. Aalders. De rechter stelt, in afwachting van een bodemprocedure, dat Aalders salaris moet blijven ontvangen totdat er een vervanger aangewezen is. 

Het college stelt dat de rechtbank daarbij de benoeming van waarnemend gemeentesecretaris W.J. Pelk op 12 mei negeert en zal in de bodemprocedure benadrukken dat hiermee aan de voorwaarde voldaan is. De gemeente zal Aalders tussentijds betalen, maar verwacht terugstorting bij succesvol verweer.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl