Alkmaar Centraal

In een brief aan de raadscommissie Ruimte vraagt Arthur Dontje, aanjager van het 'food & taste' project in het Ringerscomplex, hoe de gemeente haar mooie plannen voor de Noorderkade denkt te realiseren. Behalve een strook langs het kanaal, is de grond namelijk eigendom van AM Vastgoed en Rabo Vastgoed.

Het gebied aan de Noorderkade en het Huiswaarderplein worden in een nota 'specials' genoemd en ze dienen een eenzelfde, hoogwaardige uit­straling te krijgen. Maar over de meeste grond heeft de gemeente dus geen zeggenschap. De Dobla directeur ziet dat het liefst anders, bijvoorbeeld door middel van grondruil.

Vanuit meerdere richtingen zijn ideeën geopperd zoals een verlaagde kade, een insteekhaven, een in- en uitstaplocatie voor touringcars, een bootpendel naar de kaasmarkt, en meer groene ruimte om te flaneren en aan het water zitten. "Maar dit gaat veel verder dan slechts het verlagen van de kade, waarop in het raadsvoorstel wordt voorgesorteerd," aldus Arthur Dontje.

Diverse voorzieningen voor een uitgebreid plan, zoals riolering, zijn volgens Dontje gemeentezaken die niet passen op alleen de strook langs het water en hij hoopt dat de gemeente er niet zomaar uit gaat van volledige medewerking van AM en Rabo.

Dontje plaatst ook een kritische noot: "Plekken op Overstad die particulier eigendom lijken en de afgelopen jaren veel van hun strategische positie hebben verloren, zijn juist nog in handen van de gemeente. Denk aan de Vegro- en Salo-percelen en de Karwei."

Volgens de gedreven ondernemer zijn grondruil en herverkaveling mogelijk goede opties om de (gebieds-)ontwikkeling in en rond de Ringersfabriek op gang te brengen en de gemeente meer grip op de gewenste herinrichting te geven. "Juist de gemeente verkeert hiervoor op Overstad in pole position."

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl