Alkmaar Centraal

Het college wil een flexibeler relatieprogramma en daarvoor het aantal business stoeltjes in het AZ stadion terugbrengen tot twee. Deze zijn dan voor de burgemeester. Zo blijft meer geld over om relatiebeheer op maat te bieden. De gemeenteraad diende in juni echter een motie in om meer stoeltjes te behouden.

Het college kiest voor een middenweg. Totaal worden vijf stoeltjes ingekocht voor het seizoen 2015-2016, gekoppeld aan een arrangement. Die middelen worden dan vooral ingezet voor het midden-en kleinbedrijf in de regio. Daardoor blijft ongeveer de helft van het budget, zo'n € 10.750, over voor een flexibele invulling.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl