Alkmaar Centraal

In het kader van het ´Jaar van de bodem´ verzorgt Joop Ettema in september twee keer een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de bodem in de regio Alkmaar. De lezing heeft als titel: ´Van …. tot op de bodem van Hortus Alkmaar´.

Ettema zal ingegaan op de ontwikkeling van dit gebied, vanaf de prehistorie tot heden en wijst op de gevolgen voor onze bodem van het schuiven van de continenten en de laatste ijstijden. Ook het ontstaan van het bodemprofiel van Hortus Alkmaar komt aan de orde.

"Wij wonen hier in Noord-Holland. Een uniek stukje Nederland dat is ontstaan door werking van de natuur, maar zeker ook -de laatste duizenden jaren- door menselijk ingrijpen. Hortus Alkmaar is een bijzondere tuin in dit gebied op industrieterrein Beverkoog in Alkmaar", aldus Joop Ettema.

De lezingen worden gehouden op dinsdag 8 en woensdag 23 september van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn € 5 per persoon, inclusief koffie of thee. Meer informatie op Hortusalkmaar.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl