Alkmaar Centraal

Het college heeft vragen van OPA over verhoging van veiligheid in de gemeente en Oudorp in het bijzonder beantwoord. Gebruik van camera's met kentekenherkenning bij uitvalswegen van Alkmaar zal volgens OPA een enorme preventieve werking hebben. Daarnaast vroeg de fractie of Stadstoezicht actiever kan zijn in Oudorp en ook 's nachts en in het weekend.

Het college stelt dat vijf nieuwe mobiele camera’s á € 60.000 aangeschaft zijn. De unitmanager van Stadstoezicht is bezig met een voorstel om de voor cameratoezicht overgebleven € 250.000 te besteden.

Naast cameratoezicht zal, in nauw overleg met het bedrijfsleven, jaarlijks in bewonersondernemingen en/of dorpshuizen voorlichting worden gegeven over inbraakpreventie.

In het afgelopen half jaar is het aantal inbraken in Oudorp niet hoger gebleken dan elders in Alkmaar. Het college acht daarom extra inzet van middelen in die wijk dan ook niet gerechtvaardigd.

De Stadstoezichthouders worden elk weekend ingezet, zowel overdag als 's nachts. De weekend nachtinzet is met name in de binnenstad, Graft-De Rijp en Schermer en dan voornamelijk voor controle op de drank- en horecawet. Toezicht hierop is wettelijk verplicht en gegevens van de politie tonen dat dit prioriteit heeft. 

Meer ureninzet is volgens Arboregels niet toegestaan. Uit die inbraakgegevens blijkt overigens dat deze vooral gepleegd worden tussen 13.00 en 21.00 uur.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl