Alkmaar Centraal

VVD-fractievoorzitter John van der Rhee heeft zich niet populair gemaakt bij de Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Alkmaar. Hij stuurde een e-mail aan voormalig gemeentesecrataris Coen Aalders waarin hij ingaat op een e-mail van Aalders aan burgemeester Bruinooge. De mail is echter ook verstuurd aan de pers.

Deze e-mail van Aalders ging over het arbeiddsconflict tussen hemzelf en de gemeente en was via de cc ook gestuurd aan de fractievoorzitters. De OR is niet blij met deze actie van Van der Rhee, die volgens hen doelbewust interne en gevoelige informatie heeft gelekt aan de pers. OR-voorzitter Evert Willebrands vindt dat het feit dat Van der Rhee de e-mail ter kennisname ontving niet betekent dat hij verder iets met de mailwisseling tussen Aalders en Bruinooge te maken heeft of erop hoefde te reageren.

Volgens Willebrands doet Van der Rhee alsof het arbeidsconflict tussen Aalders en de gemeente de gemeenteraad direct iets aangaat. Ook bevalt het Willebrands niet dat de redactie van het NHD heeft ge-cc’t en zo bewust gevoelige informatie heeft doorgespeeld aan de pers.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl