Alkmaar Centraal

Vanaf 1 september zal een groot deel van WNK groenbedrijf overgaan in een nieuwe BV onder Stadswerk072 NV. Dit bedrijf zal een samenwerking zijn tussen WNK en Stadswerk072 en zal StadswerkSW gaan heten.

StadswerkSW is opgericht uit het idee van de Participatiewet en laat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel uitmaken van een regulier bedrijf. Door de afbouw van de bedrijfsinfrastructuur van WNK conform het transitieplan, is het uitgevlochten groenbedrijf ondergebracht in StadswerkSW BV.

Het Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) helpt en begeleidt mensen met een afstand van de arbeidsmarkt met scholing en training, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, post en schoonmaak. Stadswerk072NV voert voornamelijk in opdracht van gemeente Alkmaar beleids-, investerings- en uitvoeringstaken uit aan boven- en ondergrondse infrastructuur, afvalinzameling, openbaar groen en riolering. De gemeente is eigenaar.

StadswerkSW heeft rond 100 werknemers en werkt vooral in Noord-Kennemerland. Het bedrijf is actief in de groenvoorziening en reiniging. Meer informatie op Stadswerksw.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl