Alkmaar Centraal

Op 5 maart en 13 mei heeft het CDA Alkmaar vragen gesteld over de uitbetalingen van het Persoonsgebonden Budget (PGB). In het hele land waren hier grote problemen mee en ook inwoners van gemeente Alkmaar waren de dupe. De fractie vraagt het college nu opnieuw naar de stand van zaken.

Dit jaar is een overgangsjaar voor de jeugdwet, Wmo en PGB. Dit heeft voor de herincidering van budgethouders nogal wat voeten in aarde vanwege administratieve verwerking en de benodigde controles. Herindicering kan een aanpassing van het aantal uren recht op zorg opleveren.

Aanvragen die voor 1 oktober zijn ontvangen moeten voor 2016 afgerond zijn. Het CDA wil graag weten of alle budgethouders in de gemeente Alkmaar inmiddels opnieuw geïndiceerd zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan is de vraag hoeveel zaken nog opgepakt moeten worden en of dit voor 1 oktober gaat lukken.

Daarnaast vraagt de fractie of gedurende het jaar 2015 mensen overgestapt zijn van een PGB naar zorg in natura en zo ja, om hoeveel procent het gaat.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl