Alkmaar Centraal

Naar aanleiding van ons artikel over de SP Alkmaar, kregen wij een reactie van Folkert Zeilemaker. Het SP Alkmaar lid vroeg om een correctie, aangezien het bezwaar niet van de fractie komt, maar van de ex-leden waartegen aangifte van verduistering is gedaan.

Zeilemaker licht toe: "Deze leden hebben de SP al genoeg schade berokkend en de SP Alkmaar is al weer enige tijd geleden opnieuw begonnen zonder deze personen die ook geen lid meer zijn. Het geld is naar een stichting in hun beheer voorgeschoten en staat juridisch los van de SP."

Wordt vervolgd als de bezwarencommissie uitspraak doet.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl