Alkmaar Centraal

Het college heeft de raadsvoordracht vastgesteld om Bedrijven investeringszones (BIZ) in de oude binnenstad, Winkelcentrum De Zwijger, Bedrijventerrein Overdie / Laanenderweg en Bedrijventerrein Beverkoog mogelijk te maken. Een BIZ is een gebied waarin ondernemers samen investeren in onder andere activiteiten in de openbare ruimte.

Een Bedrijven investeringszone ontstaat op verzoek van ondernemers en bij voldoende draagvlak. Deelnemers betalen een BIZ-bijdrage die de gemeente als belasting int. De gemeente investeert, na aftrek van kosten, het geld in de vorm van subsidie voor plannen van de BIZ-vereniging.

De BIZ-bijdrage is bedoeld voor activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid of de ruimtelijke kwaliteit, of de economische ontwikkeling in het gebied.

Het collegevoorstel voor de invoering van de Bedrijven investeringszones zal in oktober in de commissie en raad worden besproken. Na goedkeuring volgt een formele draagvlakmeting per gebied. Een BIZ wordt opgezet als 50% van de ondernemers in het gebied uitspraak doen en 2/3 van daarvan positief stemt.  In beeld de beoogde BIZ-zone in de binnenstad.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl