Het college van Alkmaar blijft positief over de komst van een crematorium aan de Meerweg, inclusief verbreding van de weg, en geeft opdracht tot herstel van het door de rechtbank vernietigde besluit.

De Rechtbank heeft op 2 juni de tegen de omgevingsvergunning ingestelde beroepen gegrond verklaard en de vergunning vernietigd. De Rechtbank eist alsnog een verklaring van 'geen bedenkingen' van de gemeenteraad. Het college laat daarom de actuele regionale behoefte door een extern bedrijf aantonen en verzocht de raad alsnog zo'n verklaring te verlenen.

De raadscommissie Ruimte en de raad behandelen een dergelijk verzoek. Op 12 juni 2014 heeft de raad een ontwerp-verklaring van 'geen bedenkingen' afgegeven, maar een definitieve versie werd niet nodig geacht. De zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning waren bekend bij de raad, en zij hadden geen betrekking op de ontwerp-verklaring. De rechtbank oordeelde anders.

Met het nieuwe verzoek om een verklaring moet een procedurefout hersteld. Het bouwplan is ongewijzigd. Zodra de regionale behoefte is aangetoond en de raad een definitieve versie verleent, kan het plan opnieuw worden voorgelegd aan de Provincie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl