Alkmaar Centraal

De MCA Gemini Groep, waartoe ook het Medisch Centrum Alkmaar behoort, heeft de vijfjaarlijkse STZ-visitatie gehaald. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen en de vijfjaarlijkse visitatie is een soort 'APK'. Er wordt dan door vijf commissieleden gekeken naar de verrichtingen en prestaties van het ziekenhuis op het gebied van onder andere topklinische zorg, kwaliteit, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

De commissie bracht een bezoek aan diverse afdelingen en sprak met verschillende delegaties. Met name het cyclotron, waarmee de MCA Gemini Groep zelf kortlevende radioactieve stoffen kan maken, werd als bijzonder indrukwekkend ervaren. Volgens de commissie is de MCA Gemini Groep een organisatie met focus op opleiding en onderwijs. Het ziekenhuis werd geprezen om de goede onderlinge samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl