Alkmaar Centraal

In augustus zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in arbeidsregio Noord-Holland Noord (NHN) met 0,9% verder door, nadat de maand juli tijdelijk een lichte stijging vertoonde. Landelijk is de daling 0,2%. De meeste sectoren vertonen vooruitgang. Uitzonderingen zijn de landbouw en visserij en vooral het onderwijs.

Net als in juli, viel de WW-stijging in het onderwijs op. Dit is niet ongebruikelijk, omdat aan het eind van het schooljaar veel contracten aflopen. In augustus bedroeg de WW-stijging in het onderwijs in Noord-Holland Noord 12,9%. In september worden vaak veel nieuwe (tijdelijke) contracten aangeboden in het onderwijs.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is het aantal WW'ers met 4,0% gedaald, tegenover landelijk 2,5%. Vooral de daling in de bouw was opvallend. Noord-Holland Noord en twee aangrenzende regio's vertoonden dalingen tussen de 34% en 38%. Ook de uitzendbranche valt op met afnames van 3,8% tot 8,2%.

Landelijk bedroeg het aantal WW-uitkeringen in augustus 419.571, dat is 4,7% van de beroepsbevolking. In Noord-Holland Noord is het aandeel 3,6%. Ook vergeleken met de buren scoort deze regio duidelijk beter.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl