Alkmaar Centraal

In augustus zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in arbeidsregio Noord-Holland Noord (NHN) met 0,9% verder door, nadat de maand juli tijdelijk een lichte stijging vertoonde. Landelijk is de daling 0,2%. De meeste sectoren vertonen vooruitgang. Uitzonderingen zijn de landbouw en visserij en vooral het onderwijs.

Net als in juli, viel de WW-stijging in het onderwijs op. Dit is niet ongebruikelijk, omdat aan het eind van het schooljaar veel contracten aflopen. In augustus bedroeg de WW-stijging in het onderwijs in Noord-Holland Noord 12,9%. In september worden vaak veel nieuwe (tijdelijke) contracten aangeboden in het onderwijs.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is het aantal WW'ers met 4,0% gedaald, tegenover landelijk 2,5%. Vooral de daling in de bouw was opvallend. Noord-Holland Noord en twee aangrenzende regio's vertoonden dalingen tussen de 34% en 38%. Ook de uitzendbranche valt op met afnames van 3,8% tot 8,2%.

Landelijk bedroeg het aantal WW-uitkeringen in augustus 419.571, dat is 4,7% van de beroepsbevolking. In Noord-Holland Noord is het aandeel 3,6%. Ook vergeleken met de buren scoort deze regio duidelijk beter.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl