Alkmaar Centraal

WonenPlus gaat bij 1650 kwetsbare ouderen kijken wat ervoor nodig is om hun zelfstandigheid te bewaren. Het project genaamd 'Samenkracht' heeft een half miljoen euro subsidie opgeleverd van ZonMw. Dit meldt het NHD. Dit is een organisatie die subsidies verleent aan gezondheidsonderzoek en het gebruik van ontwikkelde kennis op het vlak van zorg stimuleert.

Geschoolde vrijwilligers gaan per oudere kijken in hoeverre zij zelfstandig kunnen functioneren, en wat familie en vrienden zouden kunnen doen om te helpen met bijvoorbeeld het huishouden of boodschappen doen.

Daarnaast wordt er accent gelegd op gezamenlijke activiteiten en het delen van taken, zoals samen koken. 'Samenkracht' blijkt ouderen het gevoel te geven ergens op te kunnen terugvallen en deelname aan activiteiten te vergroten. De zes betrokken organisaties streven ernaar nog meer ouderen te bereiken en een hechter netwerk te creëren tussen de senior, vrijwilligers en professionals in de zorg.

Hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl