Alkmaar Centraal

Half september gaf het Alkmaarse college aan dat er rond de omgevingsvergunning voor het te bouwen crematorium aan de Meerweg een procedurefout is geweest, en dat ze die willen herstellen. Hiervoor moet de gemeenteraad een definitieve versie van een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De gemeenteraad had op 12 juni wel een ontwerp-verklaring gegeven, maar vond het niet nodig om een definitieve versie op te stellen. De rechtbank wil alsnog een definitieve versie.

Over een week, op 1 oktober, zal een commissievergadering plaatsvinden, waarna de gemeenteraad na twee weken beslist over het voorstel van het college om de procedurefout te herstellen.

Nu de mogelijkheid van een crematorium in Alkmaar weer iets open staat staan ook de bezwaarmakers tegen het plan weer op. Zij zijn van plan om tijdens de commissievergadering erop te wijzen dat de rechter de omgevingsvergunning waarschijnlijk niet alleen heeft ingetrokken vanwege de ontbrekende definitieve verklaring van geen bedenkingen, maar ook omdat de regionale behoefte aan een crematorium niet was aangetoond.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl