Alkmaar Centraal

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen 2.129.319 euro investeren voor de realisatie van het project N242-Koelmalaan-Bestevaerstraat. Door de aansluiting tussen de N242 en de Bestevaerstraat en de Koelmalaan aan te passen wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N242 verbeterd.

Door de toegenomen verkeersdrukte ontstaan regelmatig lange wachtrijen voor de aansluiting van de N242 op de Bestevaerstraat en de rotonde bij de Koelmalaan. Hierdoor ontstaat ook vaak file op de N242.

Dit levert naast doorstromingsproblemen ook onveilige situaties op. De gemeente Alkmaar heeft in overleg met de provincie een voorstel gemaakt om deze situatie te verbeteren. Dit voorstel bestaat eruit dat de indeling van de rijstroken wordt gewijzigd, een bypass wordt aangelegd en er worden extra optelstroken aangelegd. Hierdoor wordt de capaciteit op de kruisingen en rotondes bij de aansluiting vergroot.

De werkzaamheden zouden medio november klaar moeten zijn. De gemeente rekent erop dat de Provinciale Staten (PS) subsidie voor dit project zullen geven, maar de PS zelf moet hier nog een besluit over nemen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl