Alkmaar Centraal

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben positief besloten over garantstelling van €698.000 voor het sectorplan ‘Intersectorale Mobiliteit in Noord-Holland Noord’. Het plan van Stichting Huis van het Werk kan nu ingediend worden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord heeft de aanvraag voor het sectorplan en de garantstelling ondersteund.

Het sectorplan heeft als doelstelling de komende twee jaar 300 deelnemers aan dit project naar werk te begeleiden. Werkgevers investeren daarbij in opleiding en ontwikkeling van werknemers.

Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen een sectorplan opstellen om de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren.  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt bij goedkeuring een vergoeding beschikbaar van 50%. Zonder garantstelling kan het plan niet uitgevoerd worden. De Provincie is bereid om voor € 698.000 garant te staan voor Stichting Huis van het Werk.

De stichting is een netwerk van middelgrote- en grote werkgevers uit diverse sectoren in de regio die met elkaar mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers organiseren. Aanmelden? Dat kan via huisvanhetwerk.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl