Alkmaar Centraal

Rijkswaterstaat gaat het wegdek van het Kooimeerplein vervangen. Dit is besloten tijdens het overleg tussen Rijkswaterstaat en belangenverenigingen voor motorrijders KNMV en MAG op 24 september. Tijdens dit overleg werd besproken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de veiligheid voor motorrijders op verkeersplein Kooimeer te verbeteren. Het Kooimeerplein is berucht onder motorrijders; het afgelopen jaar gingen er al meer dan zestig motorrijders onderuit.

Het gesprek stond eerst gepland voor half augustus, maar werd later doorgeschoven naar eind september. Naar aanleiding van het gesprek is besloten dat Rijkswaterstaat dan toch passende maatregelen gaat nemen: het wegdek op het zuidoostelijke deel van het Kooimeerplein zal volledig  worden vervangen. Deze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2016 uitgevoerd.

De betrokken partijen waren het erover eens dat aan de zuidoostkant van het Kooimeerplein vooral de linker rijstrook voor motorrijders gevaarlijk is. Het gevaar bestaat uit een slecht zichtbare knik in de linker rijstrook, een lichte helling vlak voor een bocht en meerdere detectielussen en gerepareerde stukken wegdek. Vooral door dat laatste lijken delen van het wegdek glad te zijn, waardoor motorrijders deze stukken proberen te vermijden. Door deze opeenstapeling van factoren is de kans op een ongeval voor motorrijders relatief groot.

Zodra het wegdek vervangen is gaat Rijkswaterstaat de situatie op het Kooimeerplein monitoren om te beoordelen of de maatregelen het gewenste effect hebben.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl