Alkmaar Centraal

De beslissing over de omstreden bezuinigingen op de Alkmaarse rechtbank is uitgesteld tot na de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer in november.

Burgemeester Piet Bruinooge reageert: “Verstandig om de beslissing uit te stellen, daar hadden wij ook om gevraagd. Wel ben ik teleurgesteld over de inhoud van de brief, want deze biedt geen enkele ruimte en bevat geen substantiële toezeggingen voor behoud van een volwaardige rechtbank, met uitzondering van het jeugdrecht. Inhoudelijk wordt op geen enkele wijze tegemoet gekomen aan de eerder geuite bezwaren.”

Het uitstel geeft de Kamer mogelijkheid om kritisch beschouwingen voort te zetten, zoals eerder geuit tijdens de algemene beschouwingen. Dit met name in het licht van de behandeling van de begroting in november.

“Wij zullen met kracht van argumenten blijven streven naar het behoud van een volwaardige Rechtbank in Alkmaar”, aldus Bruinooge. “De besparing van zo’n 15 miljoen op de landelijke huisvestingskosten weegt niet op tegen de maatschappelijke kosten, de verschraling van de werkgelegenheid en van voorzieningen in de regio Noord-Holland Noord. Wij voelen gesteund door vele rechters en advocaten in de regio.”

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl