Alkmaar Centraal

Om zoveel mogelijk jongeren zonder startkwalificatie aan werk te helpen is tussen oktober 2013 en december 2014 het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord (AJW 2.0) uitgevoerd, beter bekend als 'Jeugd Werkt!' Evaluatie toont dat de doelstellingen van het project zijn behaald: zo'n 800 jongeren van 16 tot 27 jaar zonder startkwalificatie zijn aan een baan of opleiding geholpen.

Om die doelstellingen te halen zijn diverse middelen ingezet, waaronder een Plaatsingsbonus, extra begeleiding voor jongeren, een samenwerkingsverband met het 200-banenplan van Parlan en Leerwerkmakelaars.

Doel was om 1052 jongeren te identificeren en 700 van hen aan een (leerwerk)baan of stage te helpen: het werden er totaal 1211 en 727. Tussen oktober 2013 en december 2014 zijn 534 Plaatsingsbonussen toegekend, 18 aanvragen afgewezen en negen voortijdig afgebroken omdat de jongere binnen drie maanden uit dienst raakte.

Met 198 jongeren werd het doel om er 200 op te nemen bijna gehaald. Hiervan zijn er 45 op een baan geplaatst vanuit de drie deelnemende MBO-instellingen: Horizon College, ROC Kop van Noord- Holland en Clusius College. Daarnaast zijn 26 jongeren vanuit Jeugd Werkt! bemiddeld naar een opleiding.

Werkgevers waren vaak tevreden tot zeer tevreden. Vele jongeren waren nog in dienst tijdens de evaluatie Voor tweederde van de werkgevers was de Plaatsingsbonus overigens niet bepalend was voor indienstname. Het is wel zo dat de welwillendheid voor een vervolg mét een bonus verschuift van 51% naar 80%, vooral voor jongeren die veel begeleiding behoeven.

Voor Jeugd Werkt! is door het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid-NHN 1,6 miljoen ESF-subsidie gegenereerd en ligt een aanvraag voor 1,1 miljoen extra. Het Evaluatierapport AJW 2.0 is te downloaden op rpa-nhn.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl