Alkmaar Centraal

De van kinderpornografie beschuldigde Pieter Bliek heeft aangifte gedaan tegen twee politiemensen. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan vervalsing. Ook ex-justitieminister Opstelten, die volgens de Alkmaarder de Tweede Kamer heeft voorgelogen, is aangeklaagd. Net als burgemeester Bruinooge die destijds als korpsbeheerder een handtekening heeft geplaatst onder één van de betreffende documenten.

Een maand geleden meldden we dat religiewetenschapper Bliek het zeven jaar lange gevecht tegen de autoriteiten, zoals de Nationale Ombudsman, zat was. Maar in plaats van het bijltje er definitief bij neer te gooien, putte hij nieuwe energie uit een gesprek met zijn advocaat en besloot het dit keer hard te spelen. “Ik wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de leugenachtige praktijken van de bij mijn zaak betrokken overheidsinstanties en politici en dat de verantwoordelijken worden gestraft.”

De affaire begint in december 2008, als Bliek thuis in het Emmakwartier (Alkmaar-Zuid) bezoek krijgt van twee politieagenten, onder wie Bas M. Via Meld Misdaad Anoniem’ is een anonieme tip binnengekomen dat Bliek pikante foto’s van minderjarige meisjes zou hebben gemaakt. Ter plekke constateren de dienders dat het onschuldige foto’s zijn van buurtkinderen, gemaakt met toestemming van de ouders. Ook op zijn computer heeft de freelance journalist geen kinderpornografisch materiaal. Maar de valse beschuldiging zit Bliek dwars. “Menig buurtbewoner denkt toch ‘waar rook is, is vuur’. Ik heb het etiket viespeuk opgeplakt gekregen en daar wil ik van af.” Op 24 februari 2011 klaagt hij schriftelijk bij de toenmalig korpsbeheerder, de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge, over de onrechtmatige handelwijze van de politie.

“Volgens oprichter en voormalig directeur van Meld Misdaad Anoniem Guus Wesselink had de politie nooit zonder gedegen vooronderzoek en op basis van slechts en melding bij mij aan de deur mogen staan. In mijn schrijven aan de korpsbeheerder vraag ik om opheldering. In het antwoord van Bruinooge van 18 april 2011 krijg ik echter geen opheldering.” Daarom dient zijn advocaat op 26 mei 2011 een klacht in bij de klachtencoördinator van de politie over de gang van zaken. Een kleine vier maanden later, op 7 september, vindt er een hoorzitting plaats voor de klachtenadviescommissie. De ontwikkelingen vanaf dit punt hebben na ruim vier jaar tevergeefs waarheidsvinding geleid tot de aangiften tegen agent Bas M., zijn chef en wijkagent Alkmaar-Zuid van wie slechts initiaal B. van de achternaam bekend is (rest weggelakt in de officiële stukken).

Het draait om een document, zogenaamd van 5 maart 2011, waarin wijkagent B. rapporteert dat de ene tip onvoldoende is, maar hij Bas M. – die een werkervaringsplek heeft – en een ervaren collega toch op Bliek afstuurt. Omdat er een melding ‘overige zeden’ opduikt uit augustus 2007 dat de Alkmaarder zijn broek heeft laten zakken en zijn geslachtsdelen heeft getoond aan een buurvrouw die klaagde dat Bliek zijn droogmolen fout had gebruikt. Ook deden in de wijk al geruime tijd geruchten de ronde over een kinderlokker.

Bas M. zegt niets over dit stuk tegen de klachtenadviescommissie. In de notulen en ook in de conclusie van de commissie van 12 september 2011 is het nergens terug te vinden. Dat gebeurt pas als M. een verklaring aflegt bij de Nationale Ombudsman op 17 juli 2012. “Hoe is het mogelijk dat de politie dit document op zaterdag 5 maart 2011 ten behoeve van de klachtenadviescommissie die zitting had op 7 september 2011 heeft kunnen opmaken, terwijl mijn advocaat de klacht pas op 26 mei 2011 via een officiële brief aan deze commissie voorlegt?” Conclusie: het stuk is geantedateerd en vervalst, op basis waarvan valse verklaringen zijn afgelegd om de fouten van de politie af te dekken.

PvdA-kamerlid en ex-politieman Ahmed Marcouch stelt begin 2011, naar aanleiding van krantenberichten dat de Alkmaarse politie de fout is ingegaan met de anonieme tip over Bliek, kamervragen aan toenmalig minister van justitie Ivo Opstelten. De bewindsman antwoordt dat de anoniem tip ‘is onderbouwd met aanvullende onderzoeksgegevens en de politie zorgvuldig heeft gehandeld door een potentiële verdachte thuis op te zoeken’.

Voor deze leugens krijgt Opstelten ook een aangifte aan zijn broek. “Opstelten heeft nooit de vermeende aanvullende onderzoeksgegevens aan de Kamer overlegd, want die heeft nooit gehad. Omdat ze nooit zijn opgestuurd naar Den Haag. Dat erkent zowel de politie als een medewerker van het ministerie in mei 2014. Daaruit volgt dat Opstelten ook nooit bewijs kan tonen dat de politie zorgvuldig gehandeld heeft.”

Noch de politie, noch het departement van veiligheid en justitie willen op dit moment nader ingaan op de aangiften. Die liggen nu bij het bureau integriteit van de politie in Zaandam. Dat beziet of de aangiften worden doorgezet naar het openbaar ministerie, waar een beslissing over vervolging van de dienders en de politicus moet worden genomen. "Mijn advocaat en ik zullen de loop van het proces nauwlettend in de gaten houden , om te voorkomen dat het straks wordt afgedaan met een lullige briefje met de simpele mededeling dat de aangiften worden geseponeerd”, aldus Bliek.

Arno Ruitenbeek/www.nzg-journalisten.nl

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl