Alkmaar Centraal

De Historische Vereniging Alkmaar (HVA) heeft de nominaties voor de dertiende Puienprijs bekendgemaakt. De vereniging legt op de website uit dat “de selectie van de nominaties werd gemaakt uit een longlist van ca. 75 panden, die in de twee jaar voorafgaande aan 1 juni 2015 gereed zijn gekomen na een verbouwing, nieuwbouw of restauratie”.

Er zijn vijf categorieën: zakelijke panden met nieuwe puien (vijf nominaties), zakelijke panden met historische puien (vijf nominaties), woonhuizen nieuw (vijf nominaties), woonhuizen restauraties (zes nominaties) en eervolle vermeldingen. Onder eervolle vermeldingen vallen panden die, aldus de HVA, “om verschillende redenen niet genomineerd zijn, maar door restauratie, groot onderhoud of herstel van oude verbijzonderingen of detaillering het vermelden waard zijn”.

Ook wordt dit jaar weer de Puien-publieksprijs georganiseerd. Iedereen vanaf 12 jaar kan daarbij stemmen op een van de vijftien panden of puien uit de selectie van de jury. De foto’s van de panden zijn te zien in de hal van de Bibliotheek Kennemerwaard aan de Gasthuisstraat te Alkmaar en de stemformulieren zijn daar ook te vinden. Er is bij de publieksprijs overigens geen onderscheid in categorieën.

Bovendien vindt er op 15 november vanaf 14.00 uur een wandeling langs de genomineerde panden plaats. De wandeling start op het Canadaplein. De leden van de Puienprijscommissie van de HVA leiden geïnteresseerden door de stad en wijzen hen bij de genomineerde panden op de details.

Tijdens de “Puienprijsavond” op 18 november in de Vrijheidskerk aan de Hobbemalaan 2 worden de prijswinnaars bekendgemaakt. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang voor belangstellenden is gratis.

Meer informatie is te vinden op www.hvalkmaar.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl